Kik is a géniuszok?

photo-right

A géniuszok, más néven zsenik kiváló elméjű, tehetségű személyek. Többet jelent ez eredetiségnél, kreativitásnál vagy intelligenciánál; a zsenialitást általában a mögöttes igazságok meglátásával azonosítják. Ezt isteni szikrának is hívják.

click to join us
Kattintson a gombra a regisztrációhoz!

Tehetséggondozás

photo-left

Iskolánkban nagy hagyománya van a tehetséggondozásnak.
2009 óta regisztrált tehetségpontként működünk, 2011. januárban megkaptuk az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet.
Pedagógusaink jól felkészültek, gyermekközpontúak, nyitottak az új pedagógiai lehetőségek használatára.
A tehetséggondozó programunk célja, hogy biztosítsuk tanulóinknak azokat a lehetőségeket, amelyek elősegítik képességeik hatékonyabb kibontakoztatását és fejlesztik a személyiségüket is.
Konkrét céljaink:

Intézményünk a TÁMOP – 3.4.4/B-08/1 Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása - Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program című pályázat kedvezményezettjeként lehetőséget kapott arra, hogy a 2010/2011–es tanévben a „Géniuszok találkozása a művészetekben” című pályázati programját megvalósítsa.

A projekt célja:

Megtalálni azokat az óvodás és kisiskoláskorú képzőművészeti „tehetségígéreteket”, akiket játékos fejlesztő foglalkozásokon ismertetünk meg a tapasztalatszerzés élményeivel. A gyermek cselekszik, átérez, élményt szerez, tanul. Az együtt cselekvés, együtt gondolkodás számtalan lehetőséget ad a kiváló, a magányos tehetségek és a nehézségekkel küszködő gyermekek megismerésére, elfogadására.
Programunk keretében a szülőkkel együttműködve foglalkozunk a tehetséges gyermekekkel, lehetőséget biztosítunk szakmai tanácskozásokra, tapasztalatok gyűjtésére.
Lehetőséget teremtünk arra, hogy a kiválasztással és a folyamatos fejlesztéssel növendékeink alapos ismeretekkel kerülhessenek be a városi tehetségprogramba bevont 6 osztályos gimnázium művészetekben tehetséges osztályába.

Hosszú távú, általános cél: